Audit existujúcich
poistných zmlúv

"Zanalyzujeme Vaše potreby, vykonáme audit Vašich existujúcich poistných zmlúv a posúdime poistné riziká."

Audit existujúcich
poistných zmlúv

Návrh poistnej stratégie

"Navrhneme Vám optimálnu poistnú stratégiu, ktorú naplníme do posledného bodu."

Návrh poistnej stratégie

Správa a aktualizácia
poistných zmlúv

"Po celú dobu spolupráce spravujeme Vaše poistné zmluvy a prehodnocujeme možnosť efektívnejšieho poistenia s ohľadom na vývoj poistného trhu."

Správa a aktualizácia
poistných zmlúv

Poradenstvo a konzultácie

"Poskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach poisťovníctva, objektívne a pravidelne Vás informujeme o vývoji poistného trhu a produktov."

Poradenstvo a konzultácie

Riešenie poistných
udalostí

"Po vzniku škody s Vami dohodneme postup riešenia a aktívne Vás zastúpime až do úplného vybavenia všetkých oprávnených nárokov na poistné plnenie."

Riešenie poistných
udalostí

Leasing

"Poskytuje všetky služby spojené s dodaním, užívaním vozidiel a komplexným riadením vozového parku. Na základe potrieb a požiadaviek klientov zabezpečuje všetky činnosti administratívneho charakteru a prevádzky vozového parku."

Leasing


NAŠI PARTNERI: