AA-poistenie je súčasťou spoločnosti AA-UNITRADE s.r.o., ktorá existuje na Slovenskom trhu už od roku 2007.


Ako spoločnosť s ručením obmedzeným je v súlade s právnymi predpismi a je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Hlavným produktom je poskytovanie neživotného, ale aj životného poistenia, fyzickým, ale aj právnickým osobám. V neposlednom rade sa zaoberáme aj sprostredkovaním lízingu pre BKS - Leasing s.r.o. Svoju pozornosť venujeme potrebám a požiadavkám klientov. Neustále monitorujeme novinky na trhu, kde našou prioritou je poskytovať tie najlepšie služby v poisťovníctve a poradenstve aj v prípade, že nastane poistná udalosť. Na prvé miesto kladieme vždy spokojnosť klienta.


Certifikát