Kontakt


Ako spoločnosť s ručením obmedzím je v súlade s právnymi predpismi a je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Hlavným produktom je poskytovanie neživotného ale aj životného poistenia, fyzickým ale aj právnickým osobám. V neposlednom rade sa zaoberáme aj sprostredkovaním lízingu pre ČSOB leasing a.s. Svoju pozornosť venujeme potrebám a požiadavkám klientov. Neustále monitorujeme novinky na trhu, kde našou prioritou je poskytovať tie najlepšie služby v poisťovníctve a poradenstve aj v prípade, že nastane poistná udalosť. Na prvé miesto kladieme vždy spokojnosť klienta.

AA-UNITRADE s.r.o

 • Janka Alexyho 13
 • 841 01 Bratislava
 • IČO: 36792969
 • DIČ: 2022396332
 • Telefón: 0903 890 600
 • Email: info@aapoistenie.sk
 • Identifikačné údaje

 • Registračné číslo: 90255
 • Pôvodné reg.č.: PSP090255
 • Typ osoby: právnická osoba
 • IČO: 36792969
 • Obchodné meno: AA - UNITRADE s.r.o.
 • Adresa sídla

 • Mesto: Bratislava
 • Štát: Slovensko
 • Podregister poistenia alebo zaistenia
 • Zapísaný ako: podriadený finančný agent
 • Reg.č. navrhovateľa: 55659 (ICS - Insurance Complete Services s. r. o.)
 • Zapísaný od: 11.02.2009

NAŠI PARTNERI: