Poistenie motorových vozidiel

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie
 • Poistenie finančnej straty (GAP)
 • Úrazové poistenie
 • Asistenčné služby
 • Poistenie nákladu
 • Poistenie čelného skla

Poistenie motorových vozidiel

Poistenie fyzických osôb

 • Poistenie majetku a zodpovednosti
 • Kapitálové a investičné životné poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie pre deti
 • Cestovné poistenie

Poistenie fyzických osôb

Poistenie majetku podnikateľov

 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie vybavenia a zásob
 • Poistenie peňazí a cenín
 • Poistenie strojov a elektroniky
 • Stavebné (CAR) a montážne (EAR)

Poistenie majetku podnikateľov

Poistenie prijímov

 • Poistenie výpadku/prerušenia prevádzky
 • Poistenie zvýšených nákladov
 • Poistenie ušlého nájomného

Poistenie prijímov

Poistenie zodpovednosti

 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti
 • Zodpovednosť dopravcu a zasielateľa
 • Poistenie skôd spôsobených vadným výrobkom
 • Poistenie manažérov (D and O poistenie)
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti
 • Špeciálne druhy poistenia zodpovednosti
 • Poistenie enviromentálnych rizík

Poistenie zodpovednosti

Finančné poistenie

 • Poistenie pohľadávok
 • Poistenie finančných rizík a kaucií
 • Poistenie stiahnutia výrobku z trhu
 • Poistenie sprenevery
 • Poistenie únosu a vydierania
 • Poistenie právnej ochrany

Finančné poistenie

Poľnohospodárske poistenie

 • Poistenie plodín
 • Poistenie hospodárskych zvierat
 • Poistenie poľnohospodárskych a lesných strojov

Poľnohospodárske poistenie

Ostatné druhy poistenia

 • Poistenie lietadiel
 • Poistenie námorných a riečnych lodí
 • Poistenie špeciálnych bankových rizík
 • Poistenie terorizmu

Ostatné druhy poisteniaNAŠI PARTNERI: